Zajímavost z historie

pro návštěvníky ratibořického údolí